Verzekerd via De Laatste Eer Assen? Even een opfrisser

Basisverzekering, aanvullende verzekering, KindPolis en DepositoFonds uitgelegd

 

Basisverzekering

Ieder lid van De Laatste Eer Assen is automatisch verzekerd voor een bedrag van € 2.250. Dit is het basis verzekerde bedrag. Dit bedrag wordt bij overlijden uitgekeerd aan het uitvaartverzorgingsbedrijf dat de uitvaart verzorgd. Welk bedrijf je daarvoor kiest, is volledig aan jou. Uiteraard verzorgen onze mensen graag jouw uitvaart, maar je hoeft niet verplicht voor De Laatste Eer Assen te kiezen. Wordt er voor een ander uitvaartverzorgingsbedrijf, dan respecteren we dat en zijn we hier volledig transparant in. Er worden geen kortingen toegepast en er worden ook geen administratiekosten gerekend. We keren het volledige bedrag waarvoor iemand verzekerd is uit.

 

Premie

De maandelijkse premie die iemand voor de basisverzekering betaalt, is afhankelijk van de leeftijd waarop iemand zich bij ons inschrijft. Deze werkwijze hanteren we sinds 2007. Verderop in dit informatiemagazine kun je in de premietabel per leeftijd kijken welk tarief je betaalt. Zowel voor de basis- als de aanvullende verzekering.

 

Heb je eenmaal een verzekering afgesloten, dan wordt de premie niet hoger als je ouder wordt. De premie kan alleen na goedkeuring tijdens de algemene ledenvergadering verhoogd worden. Bijvoorbeeld vanwege voortdurende kostenstijgingen (inflatie) of grote, onverwachte calamiteiten zoals een recessie op de beurs. De afgelopen zeven jaar zijn er geen premiewijzigingen geweest.

 

Jezelf inkopen

Als je op óf na je 46e lid wordt van de Vereniging, dan betekent het dat je je moet inkopen. Het bedrag is ook afhankelijk van je leeftijd en is alleen van toepassing op de basisverzekering. Waarom doen we dit? Het inkoopbedrag is ingesteld om het verschil op te vangen met iemand die al vanaf zijn of haar achttiende premie betaalt. Door deze regeling heeft ieder lid recht op hetzelfde basis verzekerde bedrag.

 

Aanvullend verzekeren

Uiteraard kun je je bij ons ook aanvullend verzekeren. Dit is een optie en hangt veelal af van de wensen die je hebt rondom je uitvaart. Hoe jij je uitvaart voor je ziet, bepaalt de hoogte van de factuur van de uitvaart. Het is moeilijk om daar een advies in te geven, omdat iedereen andere wensen en verwachtingen heeft. Als leidraad kunnen we aangeven dat de hoogte van de gemiddelde uitvaartfactuur zoals wij die in de afgelopen drie jaar hebben verzonden, zo’n € 5.500 bedraagt. In de premietabel kun je precies zien hoeveel jaarpremie je extra betaalt voor iedere € 1.000 extra verzekerd bedrag.

 

 

KindPolis

Kinderen van een betalend lid zijn na aanmelding gratis verzekerd tot hun 18e verjaardag. Daarna wordt hun lidmaatschap automatisch omgezet in een betaald lidmaatschap. De premie die een 18-jarige gaat betalen voor de basisverzekering is € 30,92 per jaar en € 28,42 als wij de premie mogen innen door middel van automatische incasso.

 

Kinderen geboren na 1-1-2019 zijn zelfs tot de leeftijd van 23 jaar gratis verzekerd. Daarna wordt hun lidmaatschap automatisch omgezet in een betaald lidmaatschap. Vanaf hun 23e betalen zij dan € 39,58 per jaar of € 37,08 bij automatische incasso.

 

Het gratis verzekerd zijn is alleen van toepassing als er dus minimaal één betalende ouder lid is van de Vereniging en alleen voor het basis verzekerde bedrag. Aanvullend verzekeren is echter mogelijk en kost voor de eerste categorie kinderen (geboren voor 1-1-2019) slechts € 10 voor iedere € 1.000 extra.

 

 

DepositoFonds

Sinds 2018 bieden wij ook de mogelijkheid om de kosten van je uitvaart in één keer of in maandelijkse bedragen af te storten in ons DepositoFonds. Dit fonds is vooral interessant voor iedereen die:

 

  1. Al wat ouder is, waardoor de premie (te) hoog is, maar toch graag iets wil regelen om nabestaanden te ontzien
  2. Geen jaarlijkse premieverplichtingen wil

 

De hoogte van het bedrag dat in het DepositoFonds wordt gestort bepalen wij bij voorkeur samen op basis van een begroting voor de kosten van de uitvaart die volledig voldoet aan je wensen. Daarmee voorkomen we dat er te veel of te weinig opzij wordt gezet.

 

Eenmaal gestort in het DepositoFonds wordt het bedrag gezien als een vooruitbetaling op een toekomstige factuur. Hierdoor valt het buiten de erfbelasting bij overlijden. Het bedrag is dus volledig beschikbaar voor de uitvaart. Ook rekenen wij geen administratie- of andere kosten voor het aanhouden van het DepositoFonds. Op de dienstverlening zijn de ledentarieven van toepassing, daarmee worden dus kosten bespaard.

 

Voor al je vragen of advies over onze verzekeringen kun je contact opnemen door te mailen naar info@dlea.nl of bellen voor een afspraak met 0592-340631.