Kinderpolis bij De Laatste Eer Assen

Ontdek onze Kinderpolis bij Uitvaartvereniging De Laatste Eer Assen, ontworpen om uw kinderen tot 23 jaar te verzekeren. Met twee varianten bieden we gratis dekking voor basisverzekeringen.

Sinds 1 januari 2019 biedt Uitvaartvereniging De Laatste Eer Assen de Kinderpolis in twee varianten aan.

Variant 1 is voor kinderen jonger dan 18 jaar en geboren voor 31 december 2018. Gratis verzekering tot het 18e levensjaar, mits minimaal één ouder lid is van De Laatste Eer Assen.

Variant 2 is voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Gratis verzekering tot het 23e levensjaar, onder voorwaarde van minimaal één ouderlidmaatschap.

Voor details, raadpleeg het menu “Voorwaarden” op onze website. Aanmelden via info@dlea.nl met de volledige naam en geboortedatum van ouder en kind.

Aanvullende verzekeringen voor kinderen zijn mogelijk vanaf de geboorte, kostend slechts € 10,- per jaar per € 1.000,-.

Voor aanvragen of vragen, neem contact op via info@dlea.nl of 0592-340631.