Basisverzekering

Leden van Uitvaartverzekering De Laatste Eer Assen zijn automatisch verzekerd met de Basis Verzekering. Contributie, tevens premie, wordt bepaald bij inschrijving op basis van leeftijd. Jongere leden genieten een lagere premie; deze stijgt alleen bij goedgekeurde externe kostenstijgingen.

Zekerheid en Transparantie

Wij bieden de zekerheid dat de premie niet zomaar tussentijds wordt gewijzigd. Bereken eenvoudig uw premie met de premiecalculator aan de rechterzijde van deze pagina. Bij overlijden komt er € 2.250,- beschikbaar vanuit de Basis verzekering, vrij te besteden aan de uitvaart en uitgekeerd aan de uitvaartverzorger. U heeft de vrijheid om uw eigen uitvaartverzorger te kiezen, met extra ledenvoordeel als u kiest voor Uitvaartverzorging De Laatste Eer Assen.

Aanvullende Verzekering en Aanvraagformulieren

Overweeg aanvullende verzekeringen, vooral als de kosten van een uitvaart met crematie gemiddeld op € 5.100,- liggen. Aanvullend verzekeren kan ook bij Uitvaartvereniging De Laatste Eer Assen. Klik hier voor het aanvraagformulier voor het lidmaatschap met Basis verzekering, en hier voor een Aanvullende verzekering. Voor alle voorwaarden en bepalingen, bekijk het menu “Voorwaarden” op deze website.

De Laatste Eer Assen: Kiezen voor Saamhorigheid en Zekerheid

Kiezen voor De Laatste Eer Assen is kiezen voor saamhorigheid en zekerheid. Met een groot ledenaantal waarborgen we continuïteit en kwaliteit voor de toekomst. Als vereniging zonder winstoogmerk kunnen we, volgens het reglement Algemene Verzekeringsvoorwaarden, besluiten een recht op winstdeling toe te kennen.

Samen Beslissen en Zeker zijn van een Waardig Afscheid

De Laatste Eer Assen is een vereniging opgericht om elk lid zeker te stellen van een waardig afscheid. In lijn met deze saamhorigheidsgedachte beslissen en denken onze leden mee en dragen samen verantwoordelijkheid voor de koers van DLE Assen. Elk verenigingslid heeft een stem in de Algemene Ledenvergadering, het hoogste beslissingsorgaan van De Laatste Eer Assen.

Meer Informatie? Bel (0592) 34 06 31