Deposito Polis: Uw Uitvaart op Maat

Ontdek onze Deposito Polis bij Uitvaartvereniging De Laatste Eer Assen – een unieke verzekering zonder jaarlijkse premies. Hier verzekert u de kosten van uw uitvaart gebaseerd op uw specifieke wensen, zonder de last van terugkerende betalingen.

Hoe Werkt Het?

  1. Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek met een van onze uitvaartleiders.
  2. Bespreek en leg uw uitvaartwensen vast in een Uitvaartcodicil tijdens het gesprek.
  3. De uitvaartleider maakt een Begroting op basis van uw vastgelegde wensen, waardoor u precies ziet wat de kosten zullen zijn.
  4. Stort het volledige bedrag (of een deel ervan) op de rekening van Stichting DepositoFonds De Laatste Eer Assen.
  5. Uw geld is veilig, met jaarlijkse rentebijschrijvingen aan uw gestorte bedrag.
  6. Bij het regelen van de uitvaart volgen we nauwgezet uw wensen zoals vastgelegd in het Uitvaartcodicil.
  7. De kosten worden rechtstreeks vanuit het DepositoFonds voldaan aan het uitvaartverzorgingsbedrijf.
  8. Nabestaanden worden volledig ontzorgd, en uw wensen worden gerespecteerd.
  9. Eventueel overschot na betaling aan de uitvaartverzorger kan worden gebruikt voor andere uitvaartgerelateerde uitgaven, met maximaal 10% (wettelijk maximum € 500,-) dat aan uw nabestaanden kan worden uitgekeerd.
  10. Om uw wensen up-to-date te houden, raden we een periodieke evaluatie eens per 5 jaar aan bij ons op kantoor.

Let op: De Deposito Polis is niet om een bestaande Basis Verzekering om te zetten maar is geschikt als nieuwe verzekering of aanvulling.

Voor aanvragen of meer informatie, bel 0592-340631 of e-mail info@dlea.nl. Klik hier voor het aanvraagformulier voor een Depositopolis. Voor alle voorwaarden, zie het menu “Voorwaarden” op onze website.