Zes Kernwaarden voor Uitvaartzorg

Bij gecertificeerde uitvaartondernemingen, zoals de onze, kunt u vertrouwen op de Zes Zekerheden. De dienstverlening van De Laatste Eer Assen voldoet aan deze hoogwaardige kwaliteitseisen, periodiek getoetst door een onafhankelijke certificatie-instelling.

  1. Heldere Afspraken: Alle gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd, inclusief latere wijzigingen, om misverstanden te voorkomen.
  2. Transparante Kostenbegroting: Prijsafspraken worden helder vastgelegd, inclusief eventuele latere wijzigingen.
  3. Goede Uitvaartorganisatie: Van begin tot eind staat de uitvaartverzorger garant voor een correcte uitvoering van de uitvaart.
  4. Bekwaam Personeel: Ons gekwalificeerde personeel behoudt vakbekwaamheid door voortdurende scholing en ervaring. Het Register Uitvaartverzorgers waarborgt deze vakbekwaamheid.
  5. Doelmatige Klachtenafhandeling: Een effectieve klachtenafhandelingsprocedure is essentieel, waarbij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen kan worden ingeschakeld indien nodig.
  6. Klanttevredenheidsonderzoek: Na elke uitvaart vraagt de uitvaartverzorger feedback aan de opdrachtgever. Jaarlijks worden deze resultaten geanalyseerd, en de dienstverlening wordt indien nodig aangepast om klanttevredenheid te waarborgen.